contact

SSIA, s.r.o.- spoločnosť stavebných inžinierov a architektov,
Address: Pečovská Nová Ves, 08256, Hlavná 115, Slovakia
IČO: 36478181
DIČ: 2020005251
Registration nr: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 13346/P

Represented by: Ing. Ján Dudáš, owner
Contact: +421905259542, e-mail: ssia@ssia.sk

Ing. Valér Dugas +421949766439, e-mail: dugasvaler@gmail.com,
construction preparations and budgets